Skip to main content

35. kontrolní den 29. dubna 2016

Stavba byla dokončena, stavební firma Brex, spol. s r. o. předala investorovi stavbu „Zubačka - unikátní živé kulturní dědictví Jizerských hor a Krkonoš“ pod zakázkovým číslem zhotovitele 15BV110100000012 a číslem projektu EHP-CZ06-OV-1-189-01-2014, s prohlášením. Dodavatel prohlásil, že stavba byla zrealizována dle schválené projektové dokumentace (zpracované investorem), dle platných povolení, hygienických a požárních předpisů, technologických postupů, platných zákonů, vyhlášek a norem ČR. Materiály a výrobky použité pro realizaci uvedené stavby odpovídají technickým požadavkům na výrobky dle zák. Č 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Přílohou č. 1 Předávacího protokolu byl seznam předávaných dokumentů ke stavbě.

512-01
512-02
512-03
512-04
512-05
512-06
512-07
512-08
512-09
512-10

EEA Grants
Podpořeno grantem Islandu, Lichtenštejnska a Norska www.eeagrants.cz
Supported by grant from Iceland, Lichtenstein and Norway www.eeagrants.org

  • Vytvořeno dne .
  • Přečteno: 2277