Skip to main content

Německé motorové vozy na Tanvaldsku

Od 11. prosince 2005 do 13. prosince 2014 jezdily mezi Tanvaldem a Drážďany přímé vlaky. Ty byly vedené německými jednotkami řady 612 nebo řady 642. Pojďme si připomenout, s jakými německými motorovými vozy jsme se na Tanvaldsku mohli setkat.

Spěšné vlaky Dresden – Tanvald

Pravidelný provoz přímých vlaků z Drážďan do Tanvaldu započal s příchodem nového jízdního řádu 2005/06, tj. od 11. prosince 2005, kdy začaly jezdit o víkendech dva páry vlaků Dresden – Tanvald a zpět. Ještě před zahájením pravidelného provozu se uskutečnila 30. listopadu 2005 prezentační jízda dvou spojených jednotek řady 612, přezdívaných „Regio Swinger“, které přivezly do Tanvaldu pozvané hosty.

V prvních šesti letech provozu byly na těchto vlacích nasazeny moderní jednotky řady 612 společnosti Deutsche Bahn s naklápěcím systémem vozové skříně (klopení však nebylo na trati z Liberce do Tanvaldu kvůli nízké rychlosti využito). Od prosince 2011 pak byly tyto jednotky vystřídány motorovými vozy řady 642 „Desiro“, přičemž nepravidelně se na vlacích do Tanvaldu objevovaly již od léta 2011.

Koncept provozu těchto spěšných vlaků byl po celou dobu jejich provozu víceméně stejný, jen se měnila čísla vlaků a jejich kategorie – do prosince 2008 byly na českém území vedeny jako osobní vlaky a poté se změnila kategorie vlaků na spěšné. Jízdní řád byl sestaven tak, aby vyhovoval zejména německým turistům pro ranní návoz do oblasti Tanvaldska a jejich večerní návrat zpět do vlasti. Na 159 km dlouhou cestu se první vlak vydával z Drážďan krátce po půl osmé hodině ranní a do Tanvaldu přijížděl v cca 11 hodin. Na cestu zpět se vracel vlak po desetiminutovém pobytu krátce po 11. hodině a do Drážďan se vrátil v cca 14:15 h. Druhý pár vlaků vyjížděl ze saské metropole v 15:35 h a do Tanvaldu opět přijel po třech a čtvrt hodině jízdy, tj. v 18:50 h. Na svoji poslední cestu se vydával v 19 hodin a do Drážďan přijížděl ve 22:15 h. Takto provoz fungoval první tři roky a poté došlo k časovému posunu, kdy ranní vlak vyjížděl z Drážďan o půl hodiny dříve a v Tanvaldě tak byl již v 10:10 h, kde měl pak pobyt 1,5 hodiny a vracel se zpět v 11:40. Obdobně byly posunuty i časy odpoledního páru, který nově od prosince 2008 přijížděl do Tanvaldu už v 18:10 h, kde si opět hodinku a půl postál a na poslední cestu se vydal až v 19:40 hodin. Zde je na místě ještě připomenout, že v úseku Zittau – Tanvald a zpět byly vlaky vedeny českými strojvedoucími z libereckého depa.

Výjimečně se tyto německé jednotky objevily i na trati z Tanvaldu do Železného Brod, kdy zaskakovaly v případě nějakých mimořádností. K tomuto však docházelo až od prosince 2008, kdy byl v Tanvaldě již výše zmíněný 1,5 hodiny dlouhý pobyt. Poprvé se tak stalo dne 12. 4. 2009 na vlacích 26279/16246, kdy zde jela motorová jednotka 612.001 jako náhrada českého motoráku řady 810. Další výskyt je zaznamenán dne 10. 10. 2009 v úseku Tanvald – V.Hamry a zpět (odvoz cestujících po nehodě vlaku na přejezdu mezi Plavy a Velkými Hamry). Plánovaně byla nasazena jednotka řady 612 na trať 035 z důvodu výluky v sobotu 21.5 a neděli 22.5. 2011 v pauze mezi spěšnými vlaky 5255/5256 na pár osobních vlaků 26281/26280 z Tanvaldu do Železného Brodu a zpět.

Několikrát se dokonce jednotka „Regio Swinger“ projela z Tanvaldu do Liberce po odklonové trase přes Železný Brod a Turnov. K tomu došlo v případě, že německý vlak do Tanvaldu dojel, ale zpět už po své trase jet nemohl - první zaznamenaný případ je z 25. 1. 2010 (sebevrah na Smržovském viaduktu) a další dne 12.9.2010 (srážka jiného vlaku s osobou mezi Jabloncem n.N. a Prosečí). Jednou se účastníkem nehody stala přímo i motorová jednotka řady 612, konkrétně dne 21.10.2006 se mezi Smržovkou a Jabloncem n.N. na přejezdu v km 13,6 střetl Os 27972 s osobním autem. Škoda na jednotce řady 612 DB byla odhadnuta na 150 tisíc Kč.

V úterý 28. června 2011 proběhla zkušební jízda německé motorové jednotky řady 642.535 „Desiro“ na trase Liberec – Tanvald – Železný Brod – Turnov – Liberec. Poté byla tato motorová jednotka zapůjčena do libereckého depa na zácvik strojvedoucích. Zprvu sloužila jako záložní vozidlo za německou jednotku řady 612 v případě jejich nedostatku a od 11. 12. 2011 pak byla „Desira“ nasazována na spěšné vlaky Dresden – Tanvald místo řady 612 pravidelně, a to až do prosince 2014.

Také „Desira“ se v případě mimořádností podívala na trať Tanvald – Železný Brod. První nasazení bylo dne 7. 1. 2012, kdy jela jednotka 642.147 na dopoledním páru osobních vlaků 26281/26280 místo vozu řady 810, který uvázl ve sněhu na zastávce Desná-Pustinská.

Další nasazení je datováno 1. 1. 2013, kdy se v Tanvaldě nepodařilo oživit „Regionovu“, která měla vyjet na Os 26271 v 10:25 do Železného Brodu a tak se použilo jediné volné vozidlo, které tou dobou stálo v Tanvaldě – jednotka 642.131+642.631 DB.

„Desiro“ se do Železného Brodu podívalo na jednom páru osobních vlaků místo „Regionovy“ také v sobotu 5. 10. 2013.

Motorové jednotky řady 612 i 642 na svých pravidelných výkonech jezdily v uplynulých devíti letech spolehlivě, za celou dobu jejich provozu do Tanvaldu nedošlo k větší závadě, pro kterou by musela být jednotka odtažena. Mezi cestujícími byly tyto motorové vozy s oddílem 1. třídy oblíbeny a v prvních letech provozu znamenaly určitě velký pokrok v komfortu cestování ve srovnání s tehdy zde jezdícími vozy řady 810.

V jízdním řádu platném od 14. prosince 2014 již přímé vlaky z Drážďan do Tanvaldu bohužel nenajdeme. Důvodem k ukončení jejich provozu je skutečnost, že německý národní dopravce Deutsche Bahn již nebude zajišťovat provoz vlaků mezi Drážďany a Žitavou, potažmo Libercem. Dopravu na této trati převzala kompletně společnost Vogtlandbahn GmbH, která zde vyhrála výběrové řízení na provoz všech osobních a spěšných vlaků. Tím se tedy také uzavřela jedna kapitola zajímavého zpestření vozového parku na trati Liberec – Tanvald. Nyní se provoz na této trati stane fádnější a k vidění budou téměř výhradně jen motorové vozy řady 840 „Regio Shuttle“ Českých drah, byť byly vyrobeny také v Německu.

Ostatní německé vlaky na Tanvaldsku

Občas se v uplynulých 10ti letech objevily na Tanvaldsku i další německé motorové vozy, ale jednalo se vždy jen o jednorázové zvláštní jízdy. Pojďme se na ně společně ve stručnosti podívat.

Jako první se v Tanvaldě objevil motorový vůz „Regiosprinter“ VT 37 společnosti Vogtlandbahn, a to ve dnech 30. 4. až 2. 5. 2004 u příležitosti vstupu České republiky do Evropské unie. V rámci třídenních oslav pod názvem „Hvězdná chvíle Evropy“ jezdila tato motorová jednotka na zvláštních vlacích z Tavaldu do německé Žitavy a také do Nového Města pod Smrkem. Dopravcem vlaků na českém území byla společnost Viamont.

Ve dnech 30. června a 1. července 2007 se konaly oslavy 105 let trati Tanvald – Kořenov – Harrachov. Podle původních plánů měly být hlavním bodem programu přímé osobní vlaky Zittau – Liberec – Harrrachov – Szklarska Poreba. Jednání s polskou stranou však skončilo (jako obvykle) neúspěšně, a tak jel zvláštní motorový osobní vlak dopravce Railtrans s.r.o. jen v úseku Zittau – Liberec – Harrachov. Jednalo se konkrétně o motorový vůz VT 61 (dle českého označení 815.001) a řídící vůz VS 32 - dva kolejové autobusy přezdívané „Uerdingen“ a patřící společnosti Hochwaldbahn Eisenbahnbetriebs, která s nimi v té době zajišťovala provoz pravidelných osobních vlaků mezi Seifhennersdorfem a Libercem. A tak se tyto německé vozy ze 60. let 20. století podívaly v čele zvláštních vlaků i na naši „zubačku“.

„Uerdingeny“ čísel VT 53 a VS 32 stejné společnosti navštívily Tanvald toho roku ještě jednou, a to konkrétně dne 19. 10. 2007, kdy sem přijely z Liberce v čele neveřejného zvláštního svatebního vlaku.

Dne 29. května 2010 se v Tanvaldě objevil motorový vůz VT-43 dopravce SBE (dceřinná společnost Hochwaldbahn), nesoucí na boku název své domovské dráhy - „Mandaubahn“, tj. dráhy vedoucí údolím Mandavy ze Seifhennersdorfu přes Varnsdorf do Žitavy.

V noci z 29. na 30. května 2010 proběhly zkušební jízdy tohoto motorového vozu na ozubnicové trati Tanvald – Kořenov. Důvodem zkušebních jízd, které dopadly úspěšně, bylo plánované nasazení tohoto motoráku od července 2010 na mezistátní osobní vlaky mezi Harrachovem a Szklarskou Porebou Górna. K nasazení do pravidelného provozu však nakonec nedošlo a dopravu těchto nových mezinárodních vlaků zajišťovaly polské jednotky PESA řady SA 134.

445-01
445-02
445-03
445-04
445-05
445-06
445-07
445-08
445-09
445-10
445-11
445-12
445-13
445-14
445-15
445-16
445-17
445-18
445-19
445-20
445-21
445-22
445-23
445-24
445-25
445-26
445-27
445-28
445-29
445-30
  • Vytvořeno dne .
  • Přečteno: 6996