Skip to main content

Nákladní doprava

Trať Tanvald – Kořenov - Harrachov nežije pouze pravidelnou osobní železniční dopravou a nostalgickými vlaky, ale funguje zde také plnohodnotná nákladní přeprava.

Přepravci a přepravované komodity

Největším zákazníkem nákladní dopravy na trati Tanvald – Harrachov je akciová společnost Ornela v Desné (od 30. září 2005 přejmenována na JABLONEX GROUP a. s.). Tento sklářský podnik dopravuje většinu surovin pro svoji výrobu po železnici.

Jedná se především o sklářský písek z Libuně ve vozech Faccs, který společnost vykládá na nákladišti v Dolním Polubném, které je v majetku SŽDC, s. o. V menším objemu se sklářský písek vykládá také na vlečce v km 29,785, odbočující z širé tratě mezi dopravnami Desná a Dolní Polubný. Tato vlečka nebyla řadu let obsluhována, zdlouhavá jednání o ceně za obsluhu vlečky mezi ČD a Ornelou probíhala v letech 2002 a 2003, znovu se sem jezdí od roku 2003. Dále se po železnici na nákladiště do Dolního Polubného dopravuje ve výsypných vozech Faccs ZSSK dolomit ze slovenských Piešťan a také uhličitan sodný z polské stanice Inowroclaw Rabinek, a to ve vozech Hais PKP.

Doprava písku a dolomitu probíhá od jara do podzimu (s tím, že na podzim je zvýšený objem přeprav v důsledku předzásobení), jedná se řádově o 60 vozů písku a 10 vozů dolomitu měsíčně, doprava pytlovaného uhličitanu sodného probíhá po celý rok v objemu cca 7 vozů za měsíc.

Dále společnost Ornela začala koncem června minulého roku nakládat do vozů Es kameny z vybouraných sklářských pecí, které jsou odesílány do stanice Citice, kde je firma zabývající se jejich výkupem a recyklací. První přeprava se uskutečnila 29. června a do konce roku 2005 odešlo z Dolního Polubného celkem 10 vozových zásilek těchto kamenů.

V Dolním Polubném se koncem června 2005 objevil také nový přepravce, a to uhelné sklady firmy Jan Hák, který si u jedné z manipulačních kolejí nákladiště vybudoval složiště uhlí a to také posléze začal přepravovat po železnici v nákladních vozech Es a Eas. První zásilka pro tyto nové uhelné sklady byla ještě v polovině června vyložena v Tanvaldě, avšak 27. června 2005 již přijel první vůz s uhlím až do Dolního Polubného. Do konce roku 2005 takto bylo přepraveno cca 30 vozů s uhlím.

Dalším stálým zákazníkem železnice je kořenovská firma JIZERSKÁ PILA s. r. o., která nakládá celoročně řezivo (prkna) do rakouské stanice SOPRON v objemu 1 vůz týdně (zpravidla v pátek). Od dubna do listopadu probíhá v Kořenově také nakládka kulatiny určené převážně pro dřevozpracující podniky v Hněvicích, Paskově a Ždírci nad Doubravou. Za minulý rok bylo naloženo celkem 130 vozů smrkového dřeva (převážně do vozů Eas).

Jen málokdy se objeví nějaké jiné přepravy. K takové situaci však došlo minulý rok, kdy byla po mnoha letech využita opět manipulační kolej v Desné. Jednalo se postupně o 5 zásilek vozů Eas s rourami z Jaroměře, které byly využity při opravě vodního přivaděče.

Do Harrachova bohužel už nákladní doprava od poloviny 80. let nefunguje, do té doby se tam nakládalo dřevo.

Provoz

Samotný provoz nákladních vlaků zajišťují adhezní lokomotivy řady 743. V úseku Tanvald – Kořenov jsou nákladní vozy vždy sunuty. Předpis ČD D 40 totiž stanovuje, že vlaky ve směru Tanvald – Kořenov musí mít hnací vozidlo (lokomotivu) vždy na nejnižším bodě vlaku.

Nejčastěji se v nákladní dopravě objevují „elektronici“ 743.002 a 010, které jsou oba domovem v Tanvaldě. Jen zřídkakdy se objevují lokomotivy řady 743 jiných čísel.

V minulém roce ovšem došlo i k nasazení lokomotivy 742.342. Nejprve se tato lokomotiva objevila dne 5.března 2005 v osobní dopravě (na vlacích 16211/16222) a od 20. do 24.června 2005 byla nasazena na Mn vlacích i na zubačce, další týden už postávala už jen v záloze v tanvaldském depu a manipuláky opět převzal „elektronik“ 743.010.

Jak již bylo výše uvedeno, v období od prosince do března, kdy se nevozí sklářský písek ani dolomit, je objem nákladní dopravy značně nižší. V zimním období tak jede zpravidla v pondělí Mn do Dolního Polubného s 1-2 vozy Hais PKP, v úterý je prázdné odváží zpět. Ve středu nákladní vlak nejezdívá, ve čtvrtek se vozí prázdný vůz řady Res k nakládce prken do Kořenova a v pátek odpoledne se naložený vůz sváží zpátky do Tanvaldu.

Ovšem od jara do podzimu se s nákladními vlaky na zubačce můžeme potkat každý pracovní den. Mnohdy všechnu zátěž nestačí odvézt 1 vlak a tak jezdívají 2 vlaky (výjimečně jede i třetí vlak v noci). Důvodem je nízký normativ zátěže, který v úseku Tanvald – Dolní Polubný činí 150 tun a v úseku Dolní Polubný – Kořenov 110 tun. V praxi to znamená, že jedna lokomotiva „vytlačí“ do Desné či Dolního Polubného pouze 2 ložené vozy Faccs + služební vůz Daa-k.

Minulý rok došlo několikrát také k tomu že se zátěže v Tanvaldě nahromadilo tolik, že musely být na některé vlaky nasazeny dvě lokomotivy – např. v pátek 15. července jel ve 12:35 z Tanvaldu do Dolního Polubného nákladní vlak v sestavě 743.002 + 4 Faccs + Daa-k + 743.010 (743.010 z Dolního Polubného zpět do Tanvaldu), „dvojka“ jela až do Kořenova pro 4 Eas dřeva. Nebo 18. července jel Mn do Dolního Polubného ve 12:35 ve složení Daa-k + 4 Eas uhlí + 743.002 + 743.001.

Jako zajímavost ještě závěrem uvedeme, že v druhé polovině listopadu byl tanvaldský služební vůz Daa-k pro poruchu odstaven v Liberci, a protože nebyl k dispozici žádný jiný, tak byl až do konce ledna na nákladních vlacích nasazován místo něho osobní vůz Btax, ve kterém jezdili posunovači. Od konce ledna již jezdí opět vůz Daa-k, půjčený z domovské stanice Frýdlant v Čechách.

Aktuální jízdní řád nákladního vlaku naleznete na těchto stránkách, dodejme k němu, že bývá zpravidla dodržován (samozřejmě že pokud se nejede až do Kořenova, ale jen do Dolního Polubného, tak se nákladní vlak vrací do Tanvaldu dřív).

104-01
104-02
104-03
104-04
104-05
104-06
104-07
104-08
104-09
104-10
104-11
104-12
104-13
104-14
104-15
104-16
104-17
104-18
104-19
104-20
104-21
104-22

  • Vytvořeno dne .
  • Přečteno: 2608