Skip to main content

Naučná stezka Krajem kořenovské zubačky

Ozubnicová trať Tanvald - Kořenov je nejstrmější železnicí v ČR. Pomocí dvoupásové ozubnice Abtova systému překonává na sedmi kilometrech mezi Tanvaldem (466 m. n. m.) a Kořenovem (701 m. n. m.) výškový rozdíl 235 metrů. Na trati jsou tři ozubnicové úseky o celkové délce 4,43 km. Na nejdelším z nich, mezi Dolním Polubným a Kořenovem, je i největší sklon 58 promile.

Trať vděčí za svůj vznik společnosti Liberecko - jablonecko - tanvaldské dráhy (RGTE). Sloužila ke spojení průmyslově vyspělé oblasti Liberecka se Slezskem bohatým na nerostné suroviny a otevřena byla v roce 1902. Po druhé světové válce došlo k zastavení provozu mezi Kořenovem a již polskou Szklarskou Porebou. V roce 1963 začaly vlaky z Tanvaldu jezdit až do zastávky Harrachov, která byla získána výměnou území s Polskem.

V roce 1988 byly dožívající ozubnicové lokomotivy nahrazeny moderními adhezními. O čtyři roky později, v roce 1992, byla ozubnicová trať Tanvald - Kořenov prohlášena Ministerstvem kultury ČR prohlášena za kulturní památku.

Ozubnicová trať Tanvald - Kořenov - Harrachov se v posledních letech stala vyhledávanou turistickou atrakcí v regionu. Prochází krásnou horskou krajinou Jizerských hor a Krkonoš. Vznikl proto nápad zřídit podél této kulturní památky naučnou stezku, která by návštěvníky seznamovala s historií, technickými zvláštnostmi a zajímavými místy této tratě. Zároveň by jim představila přírodní krásy a další zajímavosti tohoto kraje. Vhodně by doplnila i informační tabule v regionu zřízené za podpory fondu CBS Phare v letech 1999 a 2000. Podobně jako u těchto tabulí by i na informačních tabulích naučné stezky "Krajem kořenovské zubačky" měl být trojjazyčný text (česky, německy a polsky).

Začátek trasy by byl před výpravní budovou žst. Tanvald (km 0,000). Odtud by vedla spolu s červenou a zelenou značkou po silnici E 65 směrem k Desné. Po cca. 300 m by před skladem zeleniny odbočila na pěšinu podél řeky Desná. Po cca. 70 m (asi 20 m za mostem) by bylo vhodné vybudovat odbočku k nájezdu na ozubnici (cca. 30 m - nová cesta). Pěšinou podél řeky Desná by naučná stezka dorazila do Desné (850 m). V Desné by vedla po silnici Desná - Albrechtice v J. H. spolu s tanvaldským vyhlídkovým okruhem a zelenou značkou k železničnímu přejezdu, odtud po silnici k železniční stanici Desná.

Ze žst. Desná (km 1,500) by pokračovala ke kinu (100 m), odtud doleva po silnici směrem se žlutou značkou směrem na Desnou I (250 m). Před železničním mostem by odbočila vpravo, pěšinou vedla nad tunel (250 m), kde by křížila modrou značku. Odtud by klesala k druhému portálu Desenského tunelu (250 m) a po pěšině dorazila k silnici E 65 (200 m). U železničního mostu by odbočila vlevo a po silnici E 65 by pokračovala spolu s červenou značkou směrem ke Kořenovu. Po 150 m by odbočila doprava, pěšinou podél domů a pod železniční tratí by došla na Parlament (300 m). Cestou Parlament - Riedelova hrobka by návštěvníky dovedla k Riedlově hrobce. Od ní by pokračovala pěšinou nad Dolnopolubenským tunelem k nádraží Dolní Polubný.

Ze žst. Dolní Polubný (km 4,000) by po silnici dorazila k největšímu sklonu zubačky (200 m), zde by odbočila vpravo na cestu k železničnímu přechodu nad Dolním Polubným (250 m). Pěšinkou by se vrátila na silnici od dolnopolubenského nádraží. Po cca. 80 m by odbočila vpravo - na silničku pod železniční tratí do Desné III. (650 m). V Desné III. by vedla cca. 350 m. po silnici E 65 směrem na Tesařov. Pak by odbočila na silničku ke kořenovské zastávce. (Zde těsně za křižovatkou by bylo vhodné obnovit pěšinu k železniční trati - za železničním propustkem doprava k připravovanému pomníku strojvedoucího, který zde zahynul při nehodě v roce 1945.) Ze silničky by po cca. 300 m odbočila doleva. Po cca. 50 m., kde cesta končí na úpatí bývalé skládky, je nejproblematičtější místo na trase - bylo by zde nutné vybudovat úplně novou cestu (cca. 100 m) po úpatí bývalé skládky k zastávce Kořenov zastávka.

Ze zastávky Kořenov zastávka (km 6,250) by naučná stezka vedla cestou přes Merklov na vrchol tunelu (950 m). Překřížila by silnici Tesařov - Horní Polubný a klesala řídkou zástavbou Údolím sněžného krále nad portál Polubenského tunelu a dále k pile (1100 m). Před pilou by bylo vhodné vybudovat odbočku k nájezdu na ozubnici (cca. 20 m nové cesty). Po projití areálu pily (veřejná cesta), by odbočila vpravo a spolu se žlutou a zelenou značkou by došla po silnici Horní Polubný - Dolní Kořenov k žst. Kořenov (km 9,050).

Od výpravní budovou žst. Kořenov by mohla vést spolu se žlutou značkou k Jizerskému mostu (2 500 m). Klesáním po silnici od osady Jizerky by dorazila do Martinského údolí (2 500 m). Z Martinského údolí by po modré značce vystoupala k zastávce Harrachov (km 16,000).

Naučná stezka Krajem kořenovské zubačky by návštěvníkům tohoto regionu představila jednu z nejvyhledávanějších turistických atrakcí v oblasti. S drobnými úpravami trasy by mohla být přístupna i pro cykloturisty.

  • Vytvořeno dne .
  • Přečteno: 2167