Skip to main content

Statické zabezpečení obvodových zdí topírny

Žadatel: Železniční společnost Tanvald, o.p.s.
Dotace: Ministerstvo kultury ČR, Havarijní program Ministerstva kultury ČR

Hlavní cíle projektu

Zakonzervování obvodového zdiva torza kulturní památky topírny a dílny č. p. 806 v Kořenově.

Aktivity a výstupy projektu

  • Oprava puklého oblouku nad oknem v jihozápadním rohu stavby.
  • Očištění a sanace koruny a vrchní šichty zdiva na severní i západní straně.

Žadatel uspěl se zařazením objektu do Havarijního programu Ministerstva kultury ČR 2011.

Proinvestováno bylo 350 000 Kč, z toho 280 000 Kč činila dotace. Vzhledem k jejímu zkrácení provedena pouze částečná oprava.

Ministerstvo kultury

  • Vytvořeno dne .
  • Přečteno: 1731