Skip to main content

Přeshraniční propagace ozubnicové železnice Tanvald – Kořenov – Harrachov

Grenzübergreifende Propagation der Zahnradbahn Tanvald – Kořenov – Harrachov

Žadatel: Železniční společnost Tanvald, o.p.s.
Partner: Ostsächsische Eisenbahnfreunde e.V. Bautzen, Bautzen

Realizován od 1. 1. 2014 do 31. 5. 2014.

Hlavním cílem tohoto projektu je partnerská příhraniční spolupráce na zkvalitnění marketingové činnosti a vytvoření přidané hodnoty služeb cestovního ruchu jako významného sektoru hospodářského rozvoje Euroregionu Nisa.

Předmětem projektu je zkvalitnění poskytovaných služeb Muzea ozubnicové železnice prostřednictvím propagační a marketingové kampaně směrované na německé potenciální návštěvníky. Partneři projektu spolupracovali na marketingové kampani a propagačních aktivitách, vzájemným učením se na příkladech a vzorech i výměnou zkušeností.

Hlavní výstupy projektu

 • Pracovní workshop partnerů projektu (10 osob)
 • Vybavení propagačního prostoru Muzea ozubnicové železnice pro německou i další evropskou klientelu
 • Překlady popisů exponátů, nové výstavní panely a moduly
 • Realizovaná marketingová strategie cílená na německé potencionální návštěvníky (tiskové zprávy, články a inzerce v německých regionálních mediích a webové reklamní bannery)
 • Upravené webové stránky zpřístupněné německé cílové skupině i další evropské klientele
 • Mezinárodní workshop s prezentací možností financování péče o kulturní i technické památky, příležitosti jejich zařazení do rozvoje cestovního ruchu včetně možností financování těchto záměrů
 • Vícejazyčné propagační materiály zacílené na německé, polské a anglicky mluvící klientelu

Cílové skupiny projektu

 • Místní obyvatelstvo Euroregionu Nisa z české strany
 • Místní obyvatelstvo Euroregionu Nisa z německé strany
 • Specifické zájmové skupiny dětí i dospělých z České republiky i dalších evropských zemí

Loga

Přeshraniční propagace ozubnicové železnice Tanvald – Kořenov – Harrachov.
Grenzübergreifende Propagation der Zahnradbahn Tanvald – Kořenov – Harrachov

 • Vytvořeno dne .
 • Přečteno: 1564