Skip to main content

Oprava Harrachovského tunelu

V pondělí 18. dubna 2005 začala oprava 280 metrů dlouhého Harrachovského tunelu, který se nachází u Jizerského mostu mezi dopravnami Kořenov a Harrachov. Tunel se nacházel ve špatném technickém stavu. Jeho poslední oprava proběhla v roce 1964. Klenbou tunelu prosakovala voda, která v zimním období vytvářela ledové krápníky a velké zmrzlé stěny. Ty pak bránily provozu vlaků a musely být pravidelně odstraňovány.

V současné době probíhají práce na sanaci tří tunelových pásů (4, 5, 6) v délce asi 30 metrů. Jejich stav byl z celého tunelu nejhorší. Při opravě dojde ke zvětšení světlého tunelového průřezu v sanovaném úseku, tak aby vyhovoval normě TPP-1. Průřez celého tunelu, uvedeného do provozu v roce 1902, totiž dnešním normám již nevyhovuje. Nové ostění bude dvouvrstvé s mezilehlou izolací. Horní voda bude odváděna z rubu ostění plastovými drenážními trubkami.

Stávající žulové ostění bylo bouráno po jednotlivých pásech v délce záběru cca. 1,5 m, nakládáno na železniční vůz a odváženo do dopravny Kořenov. Odkud je nákladní automobily dopravovaly na skládku. Bourání bylo ukončeno 1. května 2005.

Nyní jsou do čistého výrubu po vzdálenostech 0,75 m osazovány rámy z bretexu. Poté bude usazeno rubové odvodňovací drenážní potrubí a první vrstva izolačních desek se současným osazováním sítí po celém obvodu ostění. Následně bude osazena i lícová síť KARI a provedeno bude zastříkání bretexů stříkaným betonem ve třech vrstvách.

Ve špatném stavu se nacházejí i další tunelové pásy (zejména 2, 7, 22 a 23). Probíhající sanace proto zároveň slouží i jako průzkum pro následnou opravu zbývajících kritických úseků tunelové obezdívky.

Na trati Kořenov - Harrachov probíhá do 30. června 2005 nepřetržitá výluka. Pravidelné osobní vlaky Českých drah jsou nahrazeny autobusy. Zvláštní osobní vlaky Železniční společnosti Tanvald s ozubnicovými lokomotivami jsou vedeny jen v trati Tanvald - Kořenov a zpět.

  • Vytvořeno dne .
  • Přečteno: 795