Skip to main content

Parní sobota na zubačce 21. srpna 2010

Letošní pátá zvláštní jízda na ozubnicové trati přivítala parní lokomotivu 310.0134. V sobotu 21. srpna 2010 se zde uskutečnila tradiční Parní sobota na zubačce.

V půl jedenácté vyrazil zvláštní vlak s ozubnicovou lokomotivou T426.003 z Tanvaldu do Kořenova, zastavil v Desné a Dolním Polubném. V prvním zvláštním vlaku se svezlo téměř tisíc cestujících. Také v Kořenově očekávalo příjezd zvláštního vlaku mnoho návštevníků.

V přilehlém prostoru stanice Kořenov bylo možné obdivovat historickou hasičskou techniku. Dva hasičské vozy do Kořenova zavítaly z Lučan nad Nisou a Jablonce nad Nisou, průvodce jim dělali hasiči v historických uniformách.

Aby nebylo historie málo, předvedl Jilemnický spolek paní a dívek tradiční krkonošské kroje. V těch ochotně pózovaly jak u historických hasičských aut, tak i u parní mašinky. Po celou akci tak navozovaly správnou atmosféru historie. Již samozřejmostí se na našich akcích stalo ježdění na ruční drezínce po kořenovském nádraží.

Ve dvanáct hodin odjel z Kořenova do Harrachova první parní vlak s parní lokomotivou 310.0134 a historickými vozy. Vlak musel být posílený z důvodu velkého množství cestujících o další vozy. Parní vlaky pak odjížděly z Kořenova do Harrachova po druhé, třetí a čtvrté hodině. Všechna místa ve zvláštních vlacích byla vždy plně obsazena. V Harrachově byl vždy desetiminutový pobyt na občerstvení či pořízení fotografií. Poté se vlak vracel zpět do Kořenova.

Před jednou hodinu se vydal do Tanvaldu ozubnicový vlak, aby odvezl cestující domů. V půl třetí se pak vrátil zpět do Kořenova. Opět plný cestujících, kteří se přišli svézt parním vlakem.

Soupravy všech vlaků byly plné spokojených cestujících, nejvíce si tento den užily děti. Ve vlacích a na nástupišti kořenovské stanice bylo možné si zakoupit pivo či limonádu a také něco dobného k snědku z udírny.

Otevřené bylo i muzeum ozubnicové dráhy, do kterého zavítalo na 300 spokojených návštěvníků. O jejich spokojenosti svědčí kladné vzkazy v knize náštěv. Další návštěvníci využili možnost zakoupení suvenýrů a upomínkových předmětů. Nejoblíbenějším předmětem se opět stalo pexeso ozubnicové dráhy.

Poděkování

Klubu přátel železnic Českého Ráje za parní lokomotivu 310.0134 a historické vozy Ce
Jilemnickému spolku paní a dam za předvedení Krkonošských krojů
Hasičům z Jablonce nad Nisou za historický hasičský vůz a uniformy – Josef černý
Hasičům z Lučan nad Nisou za historický hasičský vůz a uniformy – Ota Kocourek
Panu Jacku Krynickemu za ruční drezínku

270-01
270-02
270-03
270-04
270-05
270-06
270-07
270-08
270-09
270-10
270-11
270-12
270-13
270-14
270-15
270-16
270-17
270-18

  • Vytvořeno dne .
  • Přečteno: 1049