Skip to main content

Den dětí na zubačce 30. května 2009

Již tradičně zahajuje Železniční společnost Tanvald (ŽST) sezónu na zubačce akcí Den dětí. Na letošní ročník ŽST připravila opět bohatý program ve stanici Kořenov.

Z Tanvaldu do Kořenova byl vypraven zvláštní vlak v jehož čele byly nasazeny dva motorové vozy řady M240.0 zvané singrovka, jeden vložený vůz a na konci soupravy ozubnicová lokomotiva T426.003 "rakušanka". Již z výchozí stanice a to i přes nepřízeň počasí, které panovalo celý den, byla souprava plně zaplněna a odvezla tak do Kořenova veliké množství cestujících, hlavně pak dětí.

Na ty v prostorách železniční stanice čekalo mnoho zajímavých atrakcí. Po zapsání u vstupu do vestibulu dostal každý soutěžící kartičku, s kterou postupně obešel všechny soutěžní disciplíny. V nádražní hale kořenovské stanice jich bylo umístněno hned několik: chytání rybiček, házení míčku do tlamy, házení šipek a znalostní testík, venku před vchodem pak ještě chůze na chůdách, shazování plechovek a házení kroužků. Za každou disciplínu byla odměna v podobě dobré sladkosti. Nesmíme zapomenout, že samostatnou soutěžní disciplínou bylo i kreslení o nejhezčí vláček.

V prostorách haly se dále nacházelo modelové kolejiště velikosti TT, které lákalo pozornost jak dětí tak jejich rodičů. Aby taky ne, když je to věrná kopie zdejší stanice v provedení se všemi detaily, včetně kořenovské výtopny a dílny, dokonce i modelů vozidel. Ve větší části haly byl umístěn vláček s parní a dieselovou lokomotivou na kterém se děti mohly po celý den vozit a zkusit jej řídit jako pravý strojvedoucí.

V zadní části kolejiště kořenovské stanice se během letošního ročníku akce nacházelo hned několik kolejových drezín. ŽST zde měla svoji drezínu Vm32.003 zvanou "Hermoch", na které se po celý den bylo možno za doprovodu personálu povozit. Další drezíny pak patřily polskému spolku Sowiogórskie Bractwo Kolejowe, na, kterých bylo svezení taktéž možné. Konečně se svojí ruční drezínkou přijel opět i pan Jacek z nedalekého Świeradowa. Projížďku na drezínách absolvovalo velké množství lidí i za těchto nepříznivých podmínek.

Pro děti starší a jejich rodiče se pak nabízela návštěva muzea ozubnicové dráhy které letos zahajovalo druhou sezónu svého provozu. V muzeu bylo možné shlédnout několik nových rekvizit a zapsat se do nové kroniky muzea. Vyjmečně v tento den bylo možné ve vitríně spatřit přehlídku železničních modelů velikosti TT. Dále je stále možné v muzeu zakoupení velkého množství pohledů, turistických známek, vystřihovánek, brožur, turistických vizitek a triček s motivem zubačky a nyní již i triček s motivem vozů M240.0 a lokomotivy T426.0.

Již tradicí je také občerstvovací stan u vstupu do muzea, kde je možné zakoupit drobné občerstvení. A to buď v podobě párku v rohlíku, nebo uzenky na grilu. K pití se nabízelo pivo a limo. Prodej byl jak v muzeu tak pod stanem u vstupu do muzea. Pivo a limo pak bylo možné zakoupit i v motorovém voze.

Na závěr proběhlo slosování o krásné ceny. To se konalo po dokončení všech soutěží. Vyhlášení bylo v třech kategorií 0-6 let, 6-12 let a 12 let a více. Vždy se vylosovala tři první místa z dané kategorie, která byla odměněna několika cenami a krásným diplomem. Samostatnou kategorií pak bylo kreslení, kde v každé věkové skupině byl vyhlášen nejhezčí obrázek a byl po zásluze také odměněn. Překvapením pro dospělé byla i soutěž pro rodiče. Ti měli za úkol si tipnout, kolik dětí se zúčastnilo dne dětí. Výhrou pro ně byla kniha o Textilaně.

Zvláštní vlak pak tvořený pouze motorovými vozy odjel do Harrachova a po chvilce se vrátil zpět, aby již s celou soupravou a šťastnými dětmi vrátil do Tanvaldu a ukončil tak dětský den 2009 na zubačce.

Poděkování za pomoc a přispění v pořádání akce patří:
Panu Prokešovi za jeho funkční modely parní a motorové lokomotivy, které jsou velice populární,
modeláři panu Vladimíru Rytinovi za jeho modelové kolejiště TT
a ženám z odborového sdružení Tanvald paní Zajíčkové, které pomáhali u soutěžních disciplín.

Poděkování patří také sponzorům:
Liberecký kraj,
České Dráhy a.s.,
Cukrárna Slunečnice
a Zdeněk Vedral - hračky, papírnictví Desná

203-01
203-02
203-03
203-04
203-05
203-06
203-07
203-08
203-09
203-10
203-11
203-12
203-13

  • Vytvořeno dne .
  • Přečteno: 1041