Lokomotivy řady 742 na Zubačce

Motorové lokomotivy řady 742 (původně označené T 466.2), které začala vyrábět ČKD Praha koncem 70.let minulého století, jsou v současné době nejpočetnější lokomotivní řadou u Českých drah, a.s. a najdeme je snad v každém depu. Jedná se konstrukčně o předchůdce „elektroniků“ – tj. řady 743, které jezdí na „naší“ ozubnicové trati.

První nasazení těchto lokomotiv, tehdy ještě označených jako T 466.2, na trati Tanvald – Kořenov proběhlo v polovině osmdesátých let, kdy se začaly projevovat problémy s provozuschopností ozubnicových lokomotiv T 426.0 a bylo potřeba za ně hledat náhradu.

Proto bylo přistoupeno k provedení zkoušek „kocourů“ (jak se této lokomotivní řadě přezdívá) na „zubačce“. První zkoušky proběhly dne 11. a 12.června 1984 s lokomotivou T 466.2165, další zkoušky následovaly ve ztížených zimních podmínkách dne 17. a 18. ledna 1985, kdy se zde zkoušela lokomotiva T 466.2369 vybavená elektronickým regulátorem (odtud vznik pozdější přezdívky řady 743 „elektronik“). Poslední zkoušky se konaly v létě roku 1985, konkrétně 23. a 24.července, kdy se prověřoval provoz dvou lokomotiv spojených na kabel dálkového řízení a to jak v osobní, tak v nákladní dopravě. Těchto zkoušek se zúčastnily lokomotivy T 466.2216 a 2217.

Výsledkem všech provedených zkoušek bylo zjištění a konstatování, že tyto lokomotivy lze s úspěchem provozovat v adhezním provozu na ozubnicové trati.

V pravidelném provozu byla nasazena lokomotiva T 466.2369 (opatřená na přechodových můstcích nápisem „ELEKTRONIK“) v nákladní dopravě v období od 1. srpna 1986 až do ledna 1988, než byly dodány nové lokomotivy řady 743 z výrobního závodu ČKD Praha.

Poté byla lokomotiva T 466.2369 (nově 742.369) předána do lokomotivního depa Praha Vršovice, kde jezdí dosud (současný název: Depo kolejových vozidel Praha) na Mn vlacích kolem Čerčan a Benešova.

Od konce ledna roku 1988 tedy ovládly provoz na trati do Harrachova (jak v osobní, tak v nákladní dopravě) adhezní lokomotivy řady 743, kterých mělo liberecké depo přiděleno všech 10 vyrobených kusů, a tak vždy byla dostatečná záloha na pokrytí případných výpadků turnusových strojů.

V loňském roce však došlo k situaci, že se nakrátko na trati 035 opět objevila řada 742 v pravidelném provozu. Bylo to z toho důvodu, že v roce 2005 byly v libereckém depu k dispozici jen 4 lokomotivy řady 743, neboť 6 „elektroniků“ bylo předislokováno do provozní jednotky Děčín a Česká Lípa.

A tak, když bylo více lokomotiv řady 743 v opravě a některý z „elektroniků“ byl půjčen na Železniční zkušební okruh ve Velimi (jako brzdící vozidlo), tak musela místo nich vyjet do hor lokomotiva řady 742.

K jejímu prvnímu nasazení v novodobé historii došlo dne 5. března 2005, kdy se zde objevila lokomotiva 742.342 s pravidelným osobním vlakem 16211/16222 v sestavě 742.342 + 2 Btax + 810.261. Další nasazení lokomotivy 742.342 proběhlo ve dnech 20. - 24. června 2005, kdy tato lokomotiva zajišťovala vozbu všech nákladních manipulačních vlaků kolem Tanvaldu a tak se několikrát objevila v čele nákladních vlaků i na „zubačce“.

V prosinci 2005 byly do libereckého depa vráceny lokomotivy řady 743 z Děčína a České Lípy (kromě 743.009, která je od července 2005 odstavena v Děčíně po požáru), čímž se zvýšila i provozní záloha tanvaldského stroje. Takže naděje, že se s řadou 742 setkáme na „zubačce“ v pravidelném provozu, je opět minimální.

105-01
105-02
105-03
105-04
105-05
105-06
105-07
105-08
105-09