Partnerská smlouva

Železniční společnost Tanvald o.p.s. (ŽST o.p.s.) podepsala dne 3. května 2014 smlouvu se slovenským partnerem majícím sídlo v Tisovci, právnickou osobou Občianske združenie Zubačka (OZ Zubačka). Slovenský partner, obdobně jako ŽST o.p.s, organizuje jízdy nostalgických vlaků, a to na jediné normálněrozchodné ozubnicové trati na Slovensku spojující gemerská města Tisovec a Pohronská Polhora.

Slavnostní podpis předmětné smlouvy mezi oběma partnery proběhl při příležitosti oficiálního roll-outu zrenovované parní ozubnicové lokomotivy ex MÁV TIVc 4296, jež byla vyrobena v roce 1907 v floridsdorské lokomotivce nedaleko Vídně za účelem budoucího zajištění provozu železniční dopravy mezi sedmihradskými městy Karánsebes a Váralja, tedy dnes rumunskými sídly Caransebeş a Subcetate. Tato unikátní parní lokomotiva ve vlastnictví státních ŽSR byla zakoupena v Rumunsku v roce 2002 soukromým subjektem, jenž následně smluvně převedl vlastnické právo k ní právě na ŽSR.

Realizace opravy (jak se později ukázalo vskutku restaurátorské povahy) jakožto jeden z úkolů uložených příslušnému ministru usnesením vlády Slovenské republiky č. 804 z roku 2007 byla uskutečněna obchodní společností OKV, spol. s r.o., se sídlem v Martině a provozovnou ve Vrútkách, a to přímo pod odborným vedením Ing. Ladislava Jambora, jednatele a společníka této korporace.

Po dokončení tohoto nelehkého úkolu byla lokomotiva dne 13. dubna 2014 – dlužno dodat, za účasti zástupce tanvaldského zapsaného spolku Zubačka, o.s. – přepravena z Vrútek do Tisovce, kde trpělivě vyčkávala až do uvedeného slavnostního představení veřejnosti.

Podepsání smlouvy mezi oběma partnery bylo ve své podstatě formálním vyvrcholením spolupráce, jež byla založena již na samém počátku roku 2013, tedy prakticky současně se zintenzivněním činnosti OZ Zubačka projevujícím se zavedením pravidelného cyklu brigád konaných každý druhý víkend. Od tohoto okamžiku se totiž ve městě pod Hradovou (jak se Tisovci občas říká) tu a tam setkávali slovenští a čeští nadšenci „mající o dvě ozubená kola navíc“, aby rukou společnou a nerozdílnou postupně připravili přinejmenším to nezbytné pro příjezd unikátního „parního orloje“.

Slovenským kamarádům, od nichž se nám vždy, po mnohdy úmorné cestě i s mimořádnostmi, dostalo vlídného a srdečného přijetí, tak přejeme vše nejlepší s bezchybně zrenovovaným strojem a věříme, že se ještě v tomto roce nejednou potkáme – a to jak v Tisovci či „na Zbojskách“, tak v Tanvaldě nebo v Kořenově. Přinejmenším jedno setkání je již nyní na dobré cestě – tisovecká M240.0039 nás velmi pravděpodobně navštíví při příležitosti dvoudenních nostalgických jízd konaných 5. a 6. července 2014.

Závěrem se hodí dodat, že v souvislosti se shora uvedeným jsme i my stále častěji tázáni, zda „černá perla Gemeru“ někdy projede Polubenským tunelem. Doufáme, že po formální stránce by mohlo být pro takovou návštěvu vše připraveno ještě letos. To, zda se daná lokomotiva skutečně objeví v našich končinách, pak především závisí na vůli našich slovenských kolegů. Jedna věc je však jistá – nebude tomu tak brzy, strojní personál musí nejprve dostat stroj do krve a uspokojit – byť i zčásti – poptávku „doma“. Bezvýznamná pak není ani otázka časové (maximální rychlost 40 km.h-1) a finanční náročnosti návozu stroje ze Slovenska do Jizerských hor.

369-01
369-02
369-03
369-04
369-05
369-06
369-07
369-08