Parní Zubačka na trať nevyjede

Železniční společnost Tanvald o.p.s. připravuje projekt na zatraktivnění kulturní památky ozubnicové železnice Tanvald – Kořenov – Harrachov – jediné ozubnicové a nejstrmější železnice v Česku. Cílem projektu, na jehož spolufinancování bude podána žádost do Norských fondů, je oprava původní kamenné výtopny v Kořenově. Tato technicky zajímavá a památkově chráněná stavba se v budoucnu stane provozním muzeem a zázemím pro unikátní ozubnicové lokomotivy a další historická vozidla, která naše společnost provozuje.

V rámci projektu jsme plánovali i generální opravu - restaurování parní ozubnicové lokomotivy 404.003 ze sbírek Národního technického muzea do provozuschopného stavu. Lokomotiva je v současné době deponována v železničním muzeu v Jaroměři. Po opravě měla být parní lokomotiva 404.003 prezentována veřejnosti v kořenovské muzejní výtopně a vozit zvláštní osobní vlaky na ozubnicové trati Tanvald – Kořenov – Harrachov. Jednání s Národním technickým muzeem ale uvízla na mrtvém bodě. Železniční společnost Tanvald o.p.s. byla připravena s Národním technickým muzeem uzavřít smlouvu o pronájmu této unikátní lokomotivy, připravila rozpočet a v předstihu zpracovala restaurátorský záměr na opravu.

Po více než ročním jednání, kdy se již rýsoval podpis smlouvy, začalo Národní technické muzeum (NTM) požadovat pojištění lokomotivy na muzeem určenou hodnotu. V současné době je parní ozubnicová lokomotiva 404.003 neprovozní a její hodnota udávaná NTM je 66 mil. Kč. Generální opravu lokomotivy v ceně cca 10 mil. Kč by na své náklady zajistila Železniční společnost Tanvald o.p.s. bez jakéhokoliv finančního přispění NTM. Národní technické muzeum v nedávné době ohodnotilo cenu parní ozubnicové lokomotivy 404.003 po generální opravě částkou 95 mil. Kč a v této výši požaduje po Železniční společnosti Tanvald o.p.s. pojištění exponátu, které by činilo cca 500 tis. Kč ročně. To je finanční částka, která opravu a následné provozování parní ozubnicové lokomotivy 404.003 absolutně znemožňuje. I dobrovolné aktivity a snaha odborně pomoci při péči o kulturní dědictví v majetku státu má své ekonomické hranice. Opravy, údržba a provozování parních lokomotiv je činnost časově a finančně náročná, na kterou je nutné neustále shánět zdroje od sponzorů a z grantových programů. Železniční společnost Tanvald o.p.s. se proto rozhodla odstoupit od záměru opravy parní ozubnicové lokomotivy, která tak i nadále zůstane neprovozním omšelým exponátem zavřeným v muzeu.

Podmínka pojištění lokomotivy na takto vysokou částku se ze strany Národního technického muzea objevila poprvé. Je ale možné, že pokud bude vyžadována i u dalších dnes provozních parních lokomotiv, které můžeme vídat včele zvláštních parních vlaků, bude docházet k odstavování těchto lokomotiv a k jejich zavírání jako studených exponátů do depozitářů.

Železniční společnost Tanvald o.p.s. realizovala za dobu své existence řadu projektů, a to i s mezinárodním prvkem. Je vlastníkem a provozovatelem řady drážních vozidel včetně unikátní, památkově chráněné, motorové ozubnicové lokomotivy T426.003. V průběhu roku organizuje nostalgické jízdy, jejichž popularita je v rámci území našeho státu neobvyklá. Velmi nás mrzí, že přístupem Národního technického muzea nemůže dojít k restaurování unikátní parní ozubnicové lokomotivy 404.003, která by včele historických zvláštních vlaků dokazovala technickou dovednost našich předků.

Ing. Petr Prokeš
ředitel
Železniční společnost Tanvald o.p.s.