Kontakty

Muzeum ozubnicové dráhy Kořenov
muzeum, informace o zvláštních vlacích
+420 722 076 627 (v otevírací době muzea)

Mgr. Pavel Vlček
webové stránky, informace o zvláštních vlacích
+420 603 322 680

Ing. Petr Prokeš
ředitel o.p.s.
+420 775 240 021

Prosíme Vás, abyste na uvedených telefonních číslech nežádali informace o pravidelných vlacích Českých drah. Tyto informace naleznete například na stránkách www.cz.cz či na telefonním čísle +420 221 111 122. Děkujeme

O sdružení

V roce 1988 byl ukončen pravidelný ozubnicový provoz na trati Tanvald – Kořenov a další existence motorových ozubnicových lokomotiv řady T 426.0 byla nejistá. S cílem zachovat tyto unikátní lokomotivy, byla dne 13. ledna 1988 založena pobočka Československé vědeckotechnické společnosti při železniční stanici Tanvald. Jejím hlavním cílem se stala záchrana ozubnicových lokomotiv řady T 426.0 a propagace ozubnicové trati Tanvald – Kořenov – Harrachov.

V roce 1997 došlo k odtržení od ČSVTS a k 1. listopadu 1997 vzniklo nezávislé občanské sdružení Vědeckotechnická společnost při železniční stanici Tanvald. Dne 12. února 2011 byl název občanského sdružení změněn na Zubačka, o. s. Název více vypovídá o poslání a činnosti členů a je i lépe vnímán veřejností.

Od vzniku spolku se jeho členové starají o opravy a údržbu lokomotivy T 426.001, která patří Českým dráhám. V roce 1990 na ni byl obnoven původní nátěr, o čtyři roky později byl po značném úsilí, s použitím dílů z T 426.003, zprovozněn parní generátor Clayton sloužící k vytápění osobních vozů...

Převázáním motoru z T 426.004 do 003 se v listopadu 1989 podařilo zachránit druhou lokomotivu této unikátní řady T 426.003 a ta se stala majetkem spolku. V letech 2001 a 2002 došlo k jejímu opětovnému zprovoznění a v OLPASu Moravia Krnov byla lokomotiva opatřena původním nátěrem.

Cíle občanského sdružení Zubačka jsou totožné s Železniční společností Tanvald, o. p. s. (sdružení je jejím zakladatelem), tzn. především záchrana, oprava a údržba historických kolejových vozidel.

Zájmovému spolku Zubačka se podařilo získat do vlastnictví tyto vozy:

 • Motorová ozubnicová lokomotiva T426.003
 • Motorová lokomotiva T211.037 – pro lehký posun
 • Motorová drezína Vm32.003
 • Osobní vůz Ce
 • Služební vůz Daa-k (2 x)
 • Nákladní vůz plošinový

Některé se používají při nostalgických jízdách na Zubačce, jiné čekají na renovaci.

Budeme rádi, když naši činnost jakkoliv podpoříte!

Kontakty

Zubačka, zapsaný spolek
Zaregistrováno Ministerstvem vnitra ČR 28.11.1997; pod č. j. 6. II/s - OVS/1-34219/97-R

Sídlo
Krkonošská 256
468 41 Tanvald


65 65 05 57

DIČ
CZ 65 65 05 57

Internetová adresa
www.zubacka.cz

Emailová adresa
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Předseda
Juraj Macík

Kontrolní komise
Petr Möller
Ing. Petr Prokeš
Pavel Šturm

O společnosti

V roce 2003 byla občanským sdružením Vědeckotechnická společnost při železniční stanici Tanvald (dnes Zubačka, z. s.) založena obecně prospěšná společnost: Železniční společnost Tanvald.

Posláním Železniční společnosti Tanvald, o.p.s. je záchrana a ochrana unikátního ozubnicového traťového úseku Tanvald – Desná – Kořenov – Harrachov, kulturního dědictví regionu. Cílem společnosti je obnova historických lokomotiv i železničních vozidel a prostřednictvím nostalgických jízd historických souprav vytvořit unikátní turistickou nabídku zpřístupňující tuto kulturní památku veřejnosti.

Jen málokterá železnice se může pyšnit tolika nej jako jizerskohorsko-krkonošská železniční trať Tanvald - Harrachov. Zajímavá je nejen unikátním stavebním provedením, ale také svojí bohatou historií. Stala se pravidelným cílem cest pro obdivovatele železnice a technických památek z celé Evropy. Již v roce 1992 byla Ministerstvem kultury ČR prohlášena za kulturní památku.

Přesto však zůstávala na okraji zájmu jejího provozovatele a rychle chátrala. V lednu 1987 došlo pod velkým náporem sněhu k prolomení střechy kamenné rotundy v Kořenově. Její torzo zde můžete spatřit dodnes. Na podzim 1992 byly sneseny raritní ozubnicové výhybky v dopravně Dolní Polubný, o čtyři roky později pak sešrotovány. V roce 2000 se zřítila střecha a následně podmáčená boční zeď na objektu "malé topírny" - dílny v Kořenově. Tím ozubnicové lokomotivy přišly o své poslední zázemí a musejí být deponovány pod širým nebem v Tanvaldu.

S upřímnou snahou s tímto skoro apokalyptickým stavem něco udělat vznikla nezisková organizace Železniční společnost Tanvald, o. p. s.

Hlavní cíle

 • Popularizace ozubnicové trati Tanvald - Kořenov - Harrachov na veřejnosti.
 • Provozování a rozšiřování železničního muzea v prostoru železniční stanice Kořenov, které návštěvníky seznamuje s historií ozubnicové trati Tanvald - Kořenov - Harrachov a okolím.
 • Vybudování naučné stezky "Krajem kořenovské zubačky". Ta by měla vést z Tanvaldu do Harrachova - podél ozubnicové dráhy a seznamovat návštěvníky s historií tratě a zajímavými místy podél ní.
 • Organizování "pravidelných" nostalgických vlaků s historickými kolejovými vozidly na ozubnicové trati Tanvald - Kořenov a v okolí.
 • Obnova areálu lokomotivního depa v železniční stanici Kořenov. Oprava bývalé výtopny, dílny, vodárny a točny. Tyto budovy by se opět měly stát zázemím pro ozubnicové a jiné historické lokomotivy a vozidla.
 • Zahájení provozu turistických vlaků – historických souprav na železniční trati z Kořenova do Szklarske Poręby.

Budeme rádi, když naši činnost jakkoliv podpoříte!

Kontakty

Železniční společnost Tanvald, obecně prospěšná společnost
Je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem - v oddílu 0, vložce číslo 131

Adresa
Krkonošská 256
468 41 Tanvald


254 74 481

DIČ
CZ 254 74 481

Bankovní spojení
Česká spořitelna, číslo účtu: 2222156309/0800

Internetová adresa
www.zubacka.cz

Emailová adresa
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ředitel
Ing. Petr Prokeš

Správní rada
Karel Hanuš, předseda
Petr Möller, člen
Josef Kurfiřt, člen

Dozorčí rada
Petr Polák, předseda
Jaroslav Kořínek, člen
Luboš Marek, člen