Den dětí na zubačce 29. května 2010

Železniční společnost Tanvald připravila již pošesté dětský den konaný v prostorách železniční stanice Kořenov. Dětský den na zubačce je mezi veřejností čím dál tím více oblíbená a počet návštěvníků, kteří zavítají na výlet ozubnicovým vlakem každoročně stoupá.

Jako každá akce i tato obnáší rozsáhlé přípravy, plánování programu, shánění cen a mnoho dalšího. Mnoho práce musí být odvedeno i na vozidlech, která tvoří ozubnicový vlak. Zde se jedná o stovky hodin brigádnické práce, které jsou zúročeny na takovéto akci.

Program Dne dětí začal již brzy ráno. V Kořenově začalo po sedmé hodině ráno rojení členů VTS Tanvald, kteří začali připravovat atrakce pro děti. Postavení houpaček, laskavě zapůjčených obcí Kořenov, či příprava nejoblíbenější atrakce - modelu parního a motorového vláčku. Další činnosti pak souvisely s připravením atrakcí pro děti, u nichž vypomohly odborářky ze základní organizace odborového svazu železničářů z Tanvaldu. Rovněž se pracovalo v depu Tanvald, kde se připravila na vyjetí naše nejdelší souprava. Tu tvořili dva motorové vozy řady M240.0, čtyři vložené vozy a ozubnicová lokomotiva T426.003.

Kolem desáté hodiny již byl zvláštní vlak připraven ve stanici Tanvald, kde se pomalu začínal plnit cestujícími. Pár minut před odjezdem byl vlak plně obsazen a soupravou bylo takřka nemožné projít. Rodiče s dětmi obsadili všech šest vozů a v chodbách bylo několik desítek kočárků pro ty nejmenší, kteří se přišli svést zubačkou. V půl jedenácté se dala souprava zvláštního vlaku do pohybu a vyrazila na svoji cestu do Kořenova. Průvodčí v historických uniformách během jízdy rozdávali cestujícím lepenkové jízdenky. Jelikož se nám podařilo uspět s projektem Oživení kulturní památky „Ozubnicová železnice“ v programu Evropské unie Cíl 3 „Česko – Polsko“, byl tento zvláštní vlak vypraven pro cestující zcela zdarma. Další cestující do zvláštního vlaku přistoupili v Desné a několik lidí i ve stanici Dolním Polubný.

Zvláštní vlak dorazil do Kořenova krátce po jedenácté hodině. Tam byl již program pro děti v plném proudu. Po vystoupení cestujících ze zvláštního vlaku se všechny děti s rodiči přesunuly k zápisu dětí k soutěžím. Soutěží bylo několik od házení kroužků na cíl, skákání v pytli, shazování plechovek míčkem, trefení míčkem do tlamy, vědomostní testík z večerníčků či výlov rybiček. Novinkou v Kořenově bylo prolézání pytlem, odvážní si mohli vyzkoušet i chůzi na chůdách. Za splnění všech disciplín si pak děti losovaly malou cenu, ke které dostali pamětní diplom ze zubačky. Samostatnou kategorii pak opět tvořila soutěž o nejhezčí kresbu vláčku.

Nejvíce navštěvovanou atrakcí byl pak již jmenovaný modelový vláček s motorovou a parní mašinkou, které jezdily bok po boku od rána až do večera a převezli tak stovky spokojených malých cestujících. Vedle vláčku pak byly umístěné houpačky, kde se mohly děti pohoupat za doprovodu svých rodičů.

S velkým úspěchem se tradičně setkala motorová drezínka „Hermoch“, která se po celý den nezastavila a za asistence a dozoru členů VTS Tanvald odvezla stovky cestujících.

Z důvodu voleb, kdy část muzea byla použita jako volební místnost, bylo zpřístupněno muzeum ozubnicové dráhy pouze z malé části a tak byl mimořádně vstup do muzea zdarma. V muzeu bylo možné zakoupení upomínkových předmětů, jako jsou turistické známky a vizitky, pohlednice, pexesa, vystřihovánky a mnoho dalšího. Nově byla možnost zakoupení trička s ozubnicovou lokomotivou T426.003. V druhé místnosti muzea bylo možné si vyzkoušet nádražáckou uniformu a děti měly možnost se vyfotografovat před velkou tapetou vláčku v nádražácké červené čapce a s výpravkou, čehož využili i rodiče.

V další části kořenovské stanice bylo možné shlédnout modelového kolejiště o velikosti „TT“, které je do posledního detailu věrnou kopií reálné stanice Kořenov, včetně funkčního depa a točny. Součástí tohoto kolejiště byla i výstava několika modelů „TT“ a „HO“.

Pro všechny návštěvníky bylo připravené občerstvení a tak nikdo nebyl o hladu ani žízni.

V půldruhé proběhlo vyhlášení velkých cen. Vždy první tři ve třech věkových kategoriích (do 6 let, 6 - 12 let a starší 12 let), obdrželi diplom a tašku s dárečky. Samostatně pak bylo vyhlášeno i kreslení, kde se též rozdávaly diplomy a dárečky.

Krátce po druhé hodině se souprava tvořena v čele s motorovým vozem 820.057 (který byl na stanovišti vyzdoben vlajkami Evropské unie, České a Polské republiky) a dvěma vozy 020, za kterými byl ještě vůz 820.056, vydala do Harrachova. Souprava praskala ve švech, avšak své cestující svezla všechny. Zpět se vrátila během chvilky a po pár minutách se celá souprava již s ozubnicovou lokomotivou T426.003 vracela do Tanvaldu. Tam po třetí hodině ukončil zvláštní vlak svojí jízdu. Zvláštní vlaky přepravily celkem 1100 cestujících.

Mezi tím se v Kořenově začalo poklízet. Všechny atrakce byly uklizeny na své místo, včetně houpaček. Složily se i státní vlajky České republiky, Polské republiky a Evropské unie, které vlály na peronu stanice. Jako poslední se však sklidil modelový vláček, o který byl po celý den největší zájem.

Celé této akce se zúčastnilo cca. 1500 návštěvníků a letošní dětský den se tak stal nejúspěšnějším dětským dnem na zubačce v historii. Poděkováním nám všem bylo vidět spokojené tváře návštěvníků této zvláštní akce na ozubnicové trati spojené s dětským dnem.

Moc děkujeme za vaši účast na tomto dni, a doufáme, že všichni byli spokojeni a přijdou se na naše jízdy znovu podívat a doporučí jej dále svým kamarádům a známým.

Železniční společnost Tanvald děkuje za spolupráci

Členům základní organizace odborového svazu železničářů z Tanvaldu (pomoc a ceny pro děti)
Panu Otovi Prokešovi z Havlíčkova Brodu za jeho modelový vláček pro děti
Obci Kořenov za zapůjčení houpaček
Panu Vladimíru Rytinovi za zapůjčení modelového kolejiště „TT“
Radimu Janatovi za modely TT a Petru Votočkovi za modely velikosti HO
Panu Zdeňku Vedralovi, majiteli papírnictví v Desné za ceny pro děti
Libereckému kraji za ceny pro děti
Českým drahám za ceny pro děti
Domu dětí a mládeže Tanvald za půjčení pomůcek k soutěžím
DHV Lužná u Rakovníka za pomoc při dodání vozidel
Společnosti Railtransport, dopravci zvláštních vlaků

242-01
242-02
242-03
242-04
242-05
242-06
242-07
242-08
242-09
242-10
242-11
242-12
242-13
242-14
242-15
242-16
242-17
242-18
242-19
242-20
242-21
242-22
242-23
242-24
242-25
242-26
242-27
242-28
242-29
242-30