Cimrman na zubačce 13. června 2009

Od poslední akce na ozubnicové trati uplynulo přesně 14 dní a v Tanvaldském depu se opět po ránu ozývá burácení motorů singrovek M240. Ty odjedou i s vloženým vozem do Liberce na osobním vlaku 16218.

V Liberci začíná dnešní jízda. Po půl jedenácté se zvláštní vlak vydává z hlavního města Libereckého kraje do Tanvaldu. Vlak po cestě staví ve stanicích Liberec - Rochlice, Jablonec nad Nisou, Jablonecké Paseky, Smržovka, Tanvald zastávka a konečně Tanvald. Ve vlaku je již z Liberce podáváno občerstvení pivo a limo. Na Tanvaldské zastávce pak přistupují herci z divadla Járy Cimrmana včetně nejznámějšího Zdeňka Svěráka, kteří přijedou jakožto vzácní hosté vlakem na Tanvaldské nádraží, kde proběhne jejich přivítání starostou města Tanvald, panem Petrem Polákem. Následuje proslov zúčastněných hostů a průvod lidí v historických krojích z nádraží k Šumburskému kostelu, kde proběhne hlavní program této akce.

U kostela Sv. Františka z Assisi je připraven bohatý program. Na schodišti před kostelem vítá návštěvníky smíšený pěvecký sbor z Tanvaldského Gymnázia. Neschází zde občerstvení o které se starají Šumburští dobrovolní hasiči. Po doznění několika písní Tanvaldského sboru se již očekává proslovu starosty Tanvaldu Petra Poláka, který následně předává slovo Zdeňku Svěrákovi. Po skončení proslovu se již přechází na vítání krasojezdců a krasojezdkyň na historických bicyklech, kteří již dokončují svoji Spanilou jízdu cyklostezkou Járy Cimrmana aneb na kole okolo Liptákova, kterou zahájili ve Zlaté Olešnici již v devět hodin ráno. Po představení všech cyklistů se na krátkou chvilku ujímá slova (zpěvu) opět hudební sbor Tanvaldu.

Poté se již přechází k hlavnímu programu dne a to je odhalení sochy Járy Cimrmana: Jára Cimrman v mlze. Ta bude zdobit Tanvaldské kino Jas, které bude přejmenováno na kino Járy Cimrmana. Po ukončení proslovů a předvádění byciklů se ujímá slova Hudba O. V. J. Dixie Liberec, která hraje k poslechu i tanci. V prostoru kostela je možné si užít i poslední zimní radovánky na přivezeném sněhu z Krkonoš, nebo prohlídnout výstavy Z her Divadla Járy Cimrmana.

Před pů třetí hodinou se již mnozí návštěvníci přesouvali na nádraží, aby se svezli historickým vlakem do Kořenova, kde byl připraven další program. V Tanvaldě byla k soupravě motorových vozů připojena ozubnicová lokomotiva T426.001 s "hitlákem" vozem pro kola, který byl při této akci náležitě využit. Zvláštním vlakem se pak vezli i herci divadla Járy Cimrmana včetně Zdeňka Svěráka, který nahlédl i na stanoviště motorového vozu M240. Během jízdy bylo opět podáváno občerstvení pivo a limo do všech vozů, v kterých panovala velmi dobrá nálada a dokonce zde zněla i hudba.

V Kořenově vítala zvláštní vlak Hudba u města Vídně, která zde zněla po celý den. Připravena zde byla i přehlídka již historických automobilů. Na peronu bylo připraveno již tradiční občerstvení a to grilování uzenek a klobásek s točeným pivem. Hlavním programem v Kořenově se stala prohlídka muzea ozubnicové dráhy. Tu absolvovali herci i za doprovodu starosty města Tanvald. Všem byl podaný přesný výklad obsluhou muzea a to jak k rekvizitám tak k vystaveným fotografiím u kterých se zavzpomínalo na film Kalamita. Nakonec proběhlo i nezbytné zapsání do kroniky muzea.

Před pátou hodinou se zvláštní vlak vydal na cestu zpět do Tanvaldu, aby se mohli cestující i herci připravit na večerní představení v kině Jas, kde od 18 hodin začínala vernisáž výstavy "Kabinetu Járy Cimrmana" a od 19 hodin pak divadelní představení Lijavec, které bylo vybráno jako náhrada za představení Vyšetřování ztráty třídní knihy z důvodu onemocnění jednoho z herců.

Tuto akci pořádal mikroregion Tanvaldsko za spoluúčasti Železniční společnosti Tanvald a dobrovolných hasičů Šumburk.

228-01
228-02
228-03
228-04
228-05
228-06
228-07
228-08
228-09
228-10
228-11
228-12
228-13
228-14
228-15
228-16
228-17
228-18
228-19
228-20
228-21
228-22
228-23
228-24
228-25
228-26
228-27
228-28
228-29
228-30